Als je de wereld niet kan veranderen, zorg er dan voor dat de wereld jou niet te veel verandert

 


OSHO ZEN TAROT

De Osho Zen Tarot is een hele mooie tarot, die helemaal anders is dan wat we gewend zijn van de tarot. De afbeeldingen zien er anders uit en ook de uitleg van de kaarten is gedurfd en niet traditioneel. Ze getuigen van een heel diep inzicht.
Deze tarot is geïnspireerd door Zen, een filosofie die ervan uitgaat dat gebeurtenissen die we in de buitenwereld ervaren een reflectie zijn van onze eigen gedachten en gevoelens. De inzichten die deze tarotkaarten geven zijn soms confronterend en gaan over hoe we nu in het leven staan en welke moeilijkheden of mogelijkheden die we daarbij creeëren.

Probeer nog eens

Osho Zen Tarot

14. Integratie

Zen Tarot Card
Integratie

Het conflict zit in de mens. Alleen daar kan het worden opgelost, de oplossing ligt niet ergens anders. De politiek zit in jou; het is een conflict tussen de twee helften van het denken. Er bestaat een klein bruggetje. Als die brug door een ongeluk, een fysiologisch gebrek of een andere oorzaak stuk is, raakt de persoon gespleten, de persoon wordt twee personen - dan doet zich het verschijnsel schizofrenie of gespleten persoonlijkheid voor. Als de brug stuk is - en het is een heel broze brug - word je twee, dan gedraag je je als twee personen. 's Morgens ben je heel lief en aardig, 's avonds ben je ontzettend boos, een heel ander mens. Je weet niet meer wat er 's morgens is gebeurd... hoe kun je dat nog weten? Er was een ander denken aan het werk - en de persoon is twee personen geworden. Als deze brug zo sterk wordt gemaakt dat de twee aparte denkhelften verdwijnen en één worden, dan ontstaat er integratie, kristallisatie. Wat George Gurdjieff destijds de kristallisatie van het wezen noemde, is niets anders dan het eenworden van deze twee denkhelften, de innerlijke ontmoeting tussen mannelijk en vrouwelijk, de ontmoeting tussen yin en yang, de ontmoeting tussen links en rechts, de ontmoeting tussen het logische en het onlogische, de ontmoeting tussen Plato en Aristoteles.

Osho Ancient Music in the Pines Chapter 1

 

Kommentaar

Het beeld van integratie is de unio mystica, de versmelting van de tegenpolen. Dit is een tijd om de eerder ervaren dualiteiten van het leven met elkaar in contact te brengen. Het is niet zo dat de nacht het tegengestelde is van de dag, dat de duisternis het licht onderdrukt; ze werken juist samen om één geheel te vormen, waarin het een voortdurend in het ander verandert en elk in zijn diepste kern het zaad van het tegendeel bevat. De adelaar en de zwaan zijn beide koninklijke vogels. De adelaar is de belichaming van kracht en alleenzijn. De zwaan is de belichaming van ruimte en zuiverheid; ze laat zich soepel drijven op het element van de emoties en duikt er af en toe in onder, innig tevreden en compleet in haar perfectie en schoonheid. In ons zijn adelaar en zwaan verenigd: mannelijk en vrouwelijk, vuur en water, leven en dood. De kaart Integratie is het symbool voor zelfschepping, nieuw leven en mystieke eenwording, anders gezegd: de alchemie.margotdorren.be       dekleinebron.be       bioritme.zweb.be   
www.esoterie.zweb.be | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2019