Als je de wereld niet kan veranderen, zorg er dan voor dat de wereld jou niet te veel verandert

 


OSHO ZEN TAROT

De Osho Zen Tarot is een hele mooie tarot, die helemaal anders is dan wat we gewend zijn van de tarot. De afbeeldingen zien er anders uit en ook de uitleg van de kaarten is gedurfd en niet traditioneel. Ze getuigen van een heel diep inzicht.
Deze tarot is geïnspireerd door Zen, een filosofie die ervan uitgaat dat gebeurtenissen die we in de buitenwereld ervaren een reflectie zijn van onze eigen gedachten en gevoelens. De inzichten die deze tarotkaarten geven zijn soms confronterend en gaan over hoe we nu in het leven staan en welke moeilijkheden of mogelijkheden die we daarbij creeëren.

Probeer nog eens


Osho Zen Tarot

52. Aan het Verleden Hangen

Zen Tarot Card
Aan het Verleden Hangen

Deze tijdsvormen - verleden, heden en toekomst - zijn geen vormen van de tijd; ze zijn vormen van het denken. Wat het denken niet meer voor zich heeft wordt het verleden. Wat het denken voor zich heeft is het heden. En wat het denken voor zich zal hebben is de toekomst. Het verleden is wat niet meer voor je ligt. De toekomst is wat nog niet voor je ligt. En het heden is wat voor je ligt en zich aan je gezichtsveld onttrekt. Weldra is het verleden tijd... Als je niet aan het verleden hangt... want aan het verleden hangen is uiterst dom. Het is er niet meer en gedane zaken nemen geen keer. Wat voorbij is, is voorbij! En klamp je niet aan het heden vast, want dat verdwijnt ook en zal spoedig tot het verleden behoren. Klamp je niet vast aan de toekomst - je hoop, je fantasieën, je plannen voor morgen - want morgen wordt vandaag en dan wordt het gisteren. Alles wordt gisteren. Alles ontsnapt aan je greep. Als je eraan hangt zorgt dat alleen maar voor ellende. Je moet het laten gaan.

Osho The Great Zen Master Ta Hui Chapter 10

 

Kommentaar

De figuur die op deze kaart staat afgebeeld houdt haar doos met herinneringen zo krampachtig vast dat ze het sprankelende champagneglas vol zegeningen die haar in het hier en nu ter beschikking staan, de rug heeft toegekeerd. Door haar nostalgie heeft ze echt 'een bord voor haar kop' en is ze bovendien een bedelares geworden, zoals we kunnen zien aan haar verstelde, versleten kleding. Ze hoeft natuurlijk geen bedelares te zijn - maar ze staat er niet voor open te genieten van de leuke dingen die zich in het heden aandienen. Het is tijd om onder ogen te zien dat het verleden voorbij is en dat iedere poging om het te herhalen er steevast voor zorgt dat je vastroest in oude patronen, waaraan je al zou zijn ontgroeid als je je niet zo krampachtig had vastgeklampt aan wat je al hebt meegemaakt. Haal eens diep adem, zet die doos neer, bind er een mooi lint omheen als je dat per se wilt en zeg haar hartelijk en vol respect vaarwel. Het leven gaat aan je voorbij en je loopt gevaar voortijdig een museumstuk te worden!margotdorren.be       dekleinebron.be       bioritme.zweb.be   
www.esoterie.zweb.be | webdesign CtrlZ | © CtrlZ 2020